Регистриране на фирми в Република Германия.

Извършваме всички необходими процедури за Регистрация на фирми в Германия в сектори:

  1. Строителство.
  • Подготовка на пълния набор от документи за легална работа на Български строителни фирми на Германския пазар.
  • Консултански услуги при намиране на строителни обекти,работна ръка,командироване на български работници в Германия и всички съпътстващи процедури.
  • Всичко това в най кратки срокове и гарантиран успех.

Базови цени:

  • Регистриране на клон на Българска фирма в Германия - 2800 лв,
  • Регистриране на нова фирма на Българско лице в Германия - 1500 лв.
  • Предоставяне на бизнес адрес(фирменно седалище в Берлин) - 200 лв./месечно. + стационарен телефон - 60 лв./месечно.
  • Командироване на работници,информация за лицензиране и други.

Настоящата интернет страница има за цел да Ви запознае съвсем накратко и повърхностно за вида на предоставяните от нас услуги,за тези услуги Вие ще дължите възнаграждение,чийто размер ще Ви бъде представен след запознаване лично с Вас,запознаване с Вашите бизнес намерения и възможности.Ние ще изградим процеса на предоставяне на услугата в съответствие с изискванията на максималните стандарти за качество на тази услуга, разписани в законодателствата. Също така ние ще Ви предоставим методиката,законодателството и регламентите касаещи Вашата дейност с което  ще Ви подпомогнем да развивате уменията си за предоставяне на  строителни услуги в общността, спазвайки основните принципи на работа,опазване на околната среда,зачитане на човешките права и достойнство.  

за контакти:

очакваме Вашите въпроси  на:

registracia_bg_de@abv.bg

 

© ddd-registrac

Бесплатный хостинг uCoz